FORTBILDA DIG I DANS MED FUNtasiFabriken
 

FUNtasiFabriken anordnar inspirationskurser samt
skräddarsyr kurser efter önskemål.


Att dansa bidrar till bättre kroppsmedvetenhet och självförtroende men stärker även andra kvalitéer som är viktiga för vår utveckling. Barn och ungdomar kan uttrycka saker med sin kropp som de kanske aldrig skulle kunna säga med ord. Det gäller att presentera dans för barn och ungdomar på ett genomtänkt sätt med stort engagemang.
En trygg lärare skapar trygghet i gruppen. 

Många lärare idag känner sig lite osäkra inom just detta ämnesområde, och har kanske inte tiden att utveckla sin dansundervisning. Vi erbjuder en mängd konkreta tips, förslag och arbetssätt som du kan använda direkt eller omforma och utveckla så det passar din undervisning. Vi satsar på att göra det enkla roligt och effektfullt, vill göra dansen lättillgänglig.
Kurser som alla har glädje av oavsett tidigare danserfarenheter. 


// Do you need inspiration for your lessons in physical education and
   dance?


FUNtasiFabriken organizes inspiration courses for everyone who works in school with physical eductaion. 

Dancing contributes to better body awareness and self-confidence but also strengthens other qualities that are important to young person´s development.
Children and young people can express things with their bodies that they might never be able to say in words. It is important to present dance to youth´s in a thoughtful way with great commitment.
A confident teacher creates security in the group.

Many teachers today feel a little insecure in this particular subject area, and may not have the time to develop their dance lessons.
We offer a number of concrete tips, suggestions and working methods that you can use directly or transform and develop to suit your teaching. We are committed to making it simple, fun and effective, want to make the dance easily accessible.
Courses that all enjoy regardless of previous dance experience.