FORTBILDA DIG I DANS MED FUNtasiFabriken
 

FUNtasiFabriken anordnar inspirationskurser samt
skräddarsyr kurser efter önskemål.


Att dansa bidrar till bättre kroppsmedvetenhet och självförtroende men stärker även andra kvalitéer som är viktiga för vår utveckling. Barn och ungdomar kan uttrycka saker med sin kropp som de kanske aldrig skulle kunna säga med ord. Det gäller att presentera dans för barn och ungdomar på ett genomtänkt sätt med stort engagemang.
En trygg lärare skapar trygghet i gruppen. 

Många lärare idag känner sig lite osäkra inom just detta ämnesområde, och har kanske inte tiden att utveckla sin dansundervisning. Vi erbjuder en mängd konkreta tips, förslag och arbetssätt som du kan använda direkt eller omforma och utveckla så det passar din undervisning. Vi satsar på att göra det enkla roligt och effektfullt, vill göra dansen lättillgänglig.
Kurser som alla har glädje av oavsett tidigare danserfarenheter.